Przestrzeganie przepisów BHP ratuje zdrowie i życie


Firma, w której pracujemy potrafi być bardzo niebezpiecznym miejscem. Bez względu na to, czy jesteśmy pracownikami fabryki, czy nowoczesnego biurowca, musimy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Dla wszystkich nowych osób w firmie pracodawca musi przeprowadzić specjalne szkolenia BHP. Wymaga tego prawo naszego kraju.

Pracownicy, którzy znają przepisy BHP oraz ich przestrzegają rzadziej ulegają wypadkom przy pracy. Przekłada się to nie tylko na ich bezpieczeństwo, ale także na finanse całego przedsiębiorstwa. Mniejsza liczba wypadków, to mniejsze kwoty ubezpieczeń oraz mniej pieniędzy wydanych na odszkodowania. Pracodawca, którego pracownicy przestrzegają zasad BHP, ma również mniejsze problemy podczas kontroli urzędników z Państwowej Inspekcji Pracy.

Warto wiedzieć, że pracownik nieprzestrzegający przepisów BHP naraża się na upomnienie, naganę, a nawet karę pieniężną. Poważne naruszenie zasad może narazić życie lub zdrowie nie tylko tej osoby, ale również innych pracowników. Dlatego też taki nieodpowiedzialny pracownik może zostać nawet zwolniony dyscyplinarnie. BHP to bardzo poważna sprawa i wszyscy powinni zdawać sobie z tego sprawę.

Odwiedź naszą stronę www